Naam van het goede doel: Het vrijmetselaarshuis van Valencia / Liefdadigheidswinkel Moraira

Contact nummer: 678 164 697

E-mailadres contactpersoon: morairacharityshop@yahoo.com

Postadres: Winkel - Avenida de Portet, Moraira

Korte beschrijving:

De Masonic Home of Valencia Association werd opgericht met als doel een verzorgingshuis voor ouderen te bouwen in de Valenciaanse Gemeenschap, met behulp van fondsen die werden ingezameld via de vrijmetselaarsbeweging, maar voornamelijk via The Charity Shop in Moraira.